CM YHTEISKUNTASUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTA (YN)

Cantores Minores -kannatusyhdistys ry:n hallitus päätti vuonna 2011 kutsua koolle CM Yhteiskuntasuhteiden Neuvottelukunnan, jonka jäseniksi kutsuttiin yhteiskunnan eri sektoreilla toimivia vaikuttajia. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin Helsingin piispa Irja Kantola. Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa pohtimaan Cantores Minores-kuoron tulevaisuuden strategioita. Ensimmäinen neuvottelukunta toimi vuosina 2012-2014 24 jäsenen voimalla. Vuonna 2015 aloitti kolmivuotisen toimikautensa järjestyksessään toinen neuvottelukunta 28 jäsenen voimalla (kts. jäsenlista alla).

Neuvottelukunnan toiminnan tarkoitus

Neuvottelukunnan tarkoituksena on verkostoitumalla vahvistaa ja lisätä Cantores Minores –kuoron ja –musiikkiopiston toiminnan tuntemista ja arvostusta valtion, kunnan, kirkon, liike-elämän ja politiikan päätöksentekijöiden keskuudessa sekä näin mahdollistaa kuoron ja musiikkiopiston toimintaresurssien pitkäjänteinen kasvu ja jatkuva kehittäminen Visio 2022 –strategian tavoitteiden mukaisesti.

(kuva vuodelta 2011)

Neuvottelukunnan jäsenet 2015-17

Puheenjohtaja:

 • Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola

Kutsutut jäsenet:

 • Valtiosihteeri Peter Stenlund (Ulkoasiainministeriö)
 • Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen (Helsingin seurakuntayhtymä)
 • Viestintäjohtaja Seppo Simola (Helsingin seurakuntayhtymä)
 • Hallintojohtaja Jussi Muhonen (Helsingin seurakuntayhtymä)
 • Tuomiorovasti Matti Poutiainen (Helsingin tuomiokirkkoseurakunta)
 • Alivaltiosihteeri Timo Lankinen (Valtioneuvosto)
 • Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä (Espoon kaupunki)
 • Ylijohtaja Riitta Kaivosoja (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Intendentti Helena Hiilivirta (Tampereen kaupunginorkesteri)
 • Lastenpsykiatri Raisa Cacciatore
 • Pääsihteeri Tuija Brax (Sydänliitto)
 • Puheenjohtaja Pertti Torstila (SPR)
 • Mediavaikuttaja Tapani Ruokanen
 • Opetuslautakunnan puheenjohtaja, lääkäri Minerva Krohn
 • Kansanedustaja Wille Rydman
 • Diplomi-insinööri Tom von Weymarn
 • Pääsihteeri Sakari Karjalainen (Syöpäsäätiö)
 • Rehtori Mirjam Kalland (Svenska social- och kommunal högskola)
 • Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen (Suomen Yrittäjät)
 • Sijoittaja Riku Asikainen (Finnish Business Angels Network)
 • Johtaja Mikko Myllys (Innofactor Oyj)
 • Johtaja Marcus Nystén (SEB)

Cantores Minores -organisaation edustajat:

 • Puheenjohtaja Petri Saavalainen (YN:n varapuheenjohtaja)
 • Taiteellinen johtaja Hannu Norjanen
 • Toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Mäki-Luopa (YN:n sihteeri)
 • Kuorointendentti Pirkko-Leena Otonkoski
 • CM Alumnitoimikunnan puheenjohtaja Kari Toikkanen