Strategiatyöryhmä

Cantores Minores -kannatusyhdistys ry:n hallitus perusti vuonna 2008 Strategiatyöryhmän, jonka työn tuloksena julkaistiin mietintö Visio 2022. Siinä linjataan kuoron strategia ja tulevaisuuden suuntalinjat seuraavaksi 20 vuodeksi. Mietintö sisältää mm. suunnitelman kuorokoulusta.

Suunnitelma kuorokoulusta

Päämääränä on luoda sekä henkiset että taloudelliset edellytykset Helsingin tuomiokirkon Cantores Minores –poikakuorolle vakiinnuttaa paikkansa maailman johtavien kuoroinstituutioiden joukossa. Mahdollisimman laajan tuen saaminen valtion, kirkon ja kaupungin taholta on keskeinen edellytys kehityssuunnitelmille. Historiallisten poikakuorojen mallin mukaan vain kuorokouluna toimiva kuoro takaa vakaan laadun ja kehityksen myös tulevaisuudessa. Sen puitteissa ovat äänen muuttumisen ongelmatkin parhaiten hallittavissa.

MISSIO

Antaa pojille ja nuorille miehille musiikillista ja laulukoulutusta sekä kasvatusta vastuuseen ja pitkäjänteiseen yhteistoimintaan ja korkeatasoisiin musiikillisiin suorituksiin erityisesti kirkkomusiikin alalla Helsingin tuomiokirkon poikakuorona.

VISIO

Luoda mahdollisuudet Cantores Minores –poikakuorolle kehittyä maailman parhaaksi ja arvostetuimmaksi poikakuoroksi

ARVOT

• laadukas musiikki
• kasvatusvastuu
• kansainvälisyyskasvatus
• jatkuva kehitys
• kaveruus

STRATEGIA

Laajennetaan ja varmennetaan kuoron sekä opiston taloudellista pohjaa.
Perustetaan kuorokoulu, jota tukevat Suomen valtio, pääkaupunkiseudun kunnat, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Helsingin seurakuntayhtymä sekä Suomen evankelisluterilainen kirkko.